ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทอผ้าไหม

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทอผ้าไหม

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาดูกันในทางด้านของภูมิปัญญาชาวบ้านทีจะสามารถเห็น  ในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้น  ของการทอผ้าไหมที่ได้มีอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ที่จะสามารถเห็นถึงความสำคัญและรวมไปถึงในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของตั้งแต่ดั้งเดิม  ที่จะได้มีการเห็นถึงการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม  และได้มีการเห็นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของการนำมาเพื่อที่จะเป็นการใช้สอยที่เกิดขึ้น และรวมไปถึงในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของงานหัตกรรมที่ได้เกิดขึ้นอีกมากมาย ที่จะสามารถเห็นถึงการทำขึ้นอย่างปราณีตกันอย่างมากเลยทีเดียว ที่จะสามารถเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นของความพิถีพิถันที่จะสามารถเพิ่มในส่วนของทางด้านการผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างยิ่งยวด  ที่จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นของทางด้านเส้นไหม  ที่ได้มีการนำมาเพื่อที่จะร้อยเรียงกันในแต่ละเส้นที่เกิดขึ้นของการที่จะสามารถนำมาเพื่อที่จะทอผ้าไหม

เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราได้มีการเห็นถึงการสร้าง  ในทางด้านของความงดงามที่เกิดขึ้นในการทอผ้าไหม ที่จะยังคงได้มีให้เห็นกันในปัจจุบันนี้ ที่จะยังคงได้มีความเงามันในทางด้านของงานที่อ่อนนุ่มตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น และยังคงได้มีคุณสมบัติที่ได้มีอยู่ให้เห็นกันอีกมากมาย ที่จะสารถไดมีการเพิ่มในส่วนของทางด้านการระบายความร้อนที่ได้เกิดขึ้นรวมไปถึงการดูดซับน้ำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ที่จะได้มีการเห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถได้มีการสร้างงาน  ในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ลงในการทอผ้าไหมเป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  qsds.go.th

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการผลิตไม้ตะพด

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการผลิตไม้ตะพด

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

มาดูกันในทางด้านของการผลิตไม้ตะพด ซึ่งได้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะสามารถเห็นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้น ของการอนุรักษ์เอาไว้ของทางด้านชุมชน ที่ได้มีการผลิตกันเป็นจำนวนมาก  เพราะว่ายังคงได้เป็นทั้งงานของทางด้านงานที่ได้ทำมือในส่วนของชาวบ้าน ที่ได้เห็นกันในปัจจุบันนี้ ของทางด้าน บ้านท้ายพิกุล อำเภอ พระพุทธบาท ที่ได้มีการอนุรักษ์เอาไว้และยังคงที่จะได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้

ซึ่งสำหรับการสร้างงานที่จะมีให้เห็นกันในปัจจุบันนี้ ได้มีการรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว ที่จะได้มีการรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ของผู้ที่รวมกลุ่มของการผลิต ไม้ตะพด ที่ได้มีการนำมาเพื่อที่จะสร้างงานของชาวบ้านที่ได้มีความยาวนาน และในปัจจุบันนี้อาจที่จะไม่ค่อยที่จะเห็นการทำไม้ตะพดกันสักเท่าไหร่ จึงยังคงที่จะต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้ ที่จะสามารถเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นของการทำไม้ตะพดกันว่า เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีตที่ได้มีความนิยม  ที่จะถือไม้ตะพดของผู้เฒ่า ผู้แก่ จึงยังคงที่จะอนุรักษ์เอาไว้ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ รวมไปถึงในส่วนของทางด้านสภาพเศรษฐกิจที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้

เพราะฉะนั้นแล้ว ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้มีการผลิต ไม้ตะพดที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันนี้ จึงยังคงได้มีอยู่ให้กันไม่มากเท่าไหร่นัก แต่ก็ยังคงที่จะอนุรักษ์เอาไว้

ขอขอบคุณบทความดีดีจากkomchadluek.net

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

สร้างรายได้กับบอนไซไม้เงินล้าน

สร้างรายได้กับบอนไซไม้เงินล้าน

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับทางด้านของการสร้างในทางด้านของรายได้ ที่จะได้มีอยู่ให้เห็นกันในปัจจุบันนี้ ซึ่งได้เป็นอีกส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้าน  ที่จะสามารถได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียวของทางด้านชาวเขาแร้ง  และได้เห็นในส่วนของทางด้านโครงการสืบสานของภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่จะได้มีการรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านไม้ดัด แม้แต่กระทั่งไม้บอนไซ

เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ที่จะสามารถเห็นถึงการพัฒนาที่ได้เกิดขึ้นอีกมากมาย ของชาวบ้านที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานและเพิ่มสินค้าที่สามารถสร้างรายได้  และไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวชมและซื้อกลับบ้านก็ยังคงได้เห็นอีกมากมาย  เพราะว่าผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ยังคงได้เข้ามาชมกันอีกมากมาย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลผลิตที่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านการสืบสานของทางด้าน ภูมิปัญญาไม้ดัด ไม้บอนไซ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านต้นตะโก มะขามและกระทั่งต้นมะสัง ที่จะสามารถเห็นถึงการนำมาซึ่ง เป็นแหล่งที่มีความสนใจของลูกค้าที่เข้ามาซื้อเพื่อที่จะเอากลับบ้าน

เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะสามารถเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ จึงยังคงที่จะได้มีการเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ของทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะสามารถรับรู้ถึงการสร้างงานอีกมากมาย และเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก manager.co.th ่

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับสมุนไพรให้ประโยชน์

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับสมุนไพรให้ประโยชน์

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาดูกันสำหรับในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้น  ของการสร้างสมุนไพรไทย ที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งของภูมิปัญญาไทยที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ที่จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว ที่จะสามารถรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้น  และยังคงที่จะได้มีอยู่ให้กันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของทางด้านพืชที่จะสามารถนำมาเพื่อที่จะใช้ทำเป็นเครื่องยา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ได้มีอยู่ให้เห็นกันในปัจจุบันนี้  ของชาวบ้านที่ได้รู้จักกับสมุนไพรที่ได้มีความหลากหลายที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว  ของทางด้านการที่จะสามารถนำมาเพื่อที่จะผสมปรุงกันเอาไว้ใช้ในการรักษาโรค

และในปัจจุบันนี้ที่อาจจะนำมาเพื่อที่จะเป็นการดัดแปลงกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของรูปลักษณะที่เห็นกันของทางด้านสมุนไพร  ที่จะสามารถใช้กันได้อย่างสะดวกอย่างมากเลยทีเดียวที่เกิดขึ้นในส่วนของทางด้าน ขนาดที่เล็กลง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถได้มีการเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายของการนำมาเพื่อที่จะมาเป็นประโยชน์ของทางด้านการรักษาโรคต่างๆ ในสมัยโบราณนั้นทราบกันดีในทางด้านของตัวยาสมุนไพรจนมาถึงปัจจุบันนี้  ที่จะนำมาเพื่อที่จะมีการดัดแปลงที่จะเพิ่มในการใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดังนั้นแล้วในส่วนขอทางด้านสมุนไพรที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ก็ยังคงได้มาจากในทางด้านของภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้เกิดขึ้นและรวมไปถึงในส่วนของทางด้านประโยชน์ที่ได้มีอยู่อีกมากมาย สำหรับ พืชสมุนไพร เป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก monmai.com

 

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้ากับการสร้างเครื่องสีข้าวไม้ไผ่

ภูมิปัญญาชาวบ้ากับการสร้างเครื่องสีข้าวไม้ไผ่

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับทางด้านของการทำเครื่องสีข้าวด้วยไม้ไผ่ ที่จะสามารถเห็นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของเครื่องหัตถกรรม  ที่จะสามารถรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นของการสร้างสรรค์ของทางด้านผลงานทีเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว ที่จะได้มีการเห็นในส่วนของช่างฝีมือ ที่จะได้มีการทำขึ้นมา เอาไว้ใช้งานที่ได้มีอยู่ของทางด้านบ้านดอนมะขาม ที่ได้มีอยู่ในส่วนของทางด้านหมู่ที่ 1   ที่ได้มีอยู่ในอำเภอพนมทวน ที่ได้มีการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นการนำมาเพื่อผลิตเครื่องสีข้าว

และในส่วนของทางด้านของสิ่งที่เกิดขึ้นของโรงสีข้าว ที่ได้เป็นทั้งเครื่องมือที่ได้เกิดขึ้นสามารถที่จะใช้กะเทาะที่จะสามารถกระเทาะของทางด้านเปลือกข้าว  ที่จะสามารถนำออกมาเพื่อที่จะเป็นในส่วนของทางด้านการทำให้เมล็ดข้าวนั้นได้เป็นข้าวกล้องที่ได้มีความสวยงาม  ซึ่งได้เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ข้าวซ้อมมือ ที่ได้มีคุณค่าในทางด้านของสารอาหารที่เกิดขึ้น ที่ได้มาจากข้าวที่ได้มีการผลิตเอาเอง

และในปัจจุบันนี้ที่เราเองนั้นสามารถที่จะได้มีการเห็น ในส่วนของการนำมาใช้ประโยชน์ ที่ได้นิยมรับประทานข้าวซ้อมมือ หรือข้าวกล้อง สิ่งเหล่านี้ที่จะสามารถเห็นถึงการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพของสารอาหาร ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มีการรับความนิยมและสามารถที่จะใช้งานได้จริง ที่ได้เกิดขึ้นแล้วของทางด้านเครื่องสีข้าวที่ทำด้วยแนวความคิดของชาวบ้าน

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  chm-thai.onep.go.th

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทำกระดาษใยกล้วย

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทำกระดาษใยกล้วย

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราเองนั้นสามารถที่จะเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์  ที่ได้มีการผลิตกระดาษใยกล้วย ที่ได้เป็นทั้งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของความคิดสร้างสรรค์  เพราะว่าหลังจากทางด้านของต้นกล้วยที่ได้ออกเครือแล้วด้วยนั้น ก็ยังคงที่จะสามารถเห็นถึงการนำมาซึ่งการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทางด้านของการนำแปรรูปเป็นกระดาษใยกล้วย  เพราะว่าการที่กล้วยออกลูกและได้ตัดเครือออกก็ถูกนำต้นทิ้งไม่ประโยชน์ จึงได้มีการนำมาเพื่อที่จะทำกระดาษ สามารถที่จะนำมาเพื่อที่จะตกแต่งและมีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าสิ่งที่เราเองนั้นได้มีการเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นของการออกแบบ รวมไปถึงในส่วนของทางด้านวิถีชีวิตตรงกัน กับความคิดสร้างสรรค์  และเป็นที่ต้องการของการออกแบบรวมไปถึงการสร้างงานศิลปะรวมไปถึงการที่จะสามารถพึ่งพาความรู้และรวมไปถึงความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยทีเดียว  เพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นถึงการทำกระดาษจากใยกล้วย ยังคงสารถที่จะนำมาซึ่งการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพอย่างมากเลยทีเดียวของการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่

ดังนั้นแล้วกาสร้างผลงานที่ได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้  จึงได้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถทำให้เห็นถึงการนำวัสดุที่เหลือจากธรรมชาติเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้น อย่างสูงสุดสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีและสามารถที่พัฒนาสู่อนาคต เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก iurban.in.th

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับไม้ไผ่แห่งงานสาน

 

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับไม้ไผ่แห่งงานสาน

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับทางด้านของงานไม้ไผ่  ที่จะสามารถทำให้เราเองนั้นได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นของความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอีกมากมาย  และจะสามารถได้มีการเพิ่มในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของงานสานสร้างสรรค์ที่ได้มีอยู่ให้เห็นในทางด้านของเกษตรกรรม ที่จะได้มีการเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้น  ของเครื่องมือในทางด้านของการเกษตรที่เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้มีอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ได้มีการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะสร้างงานให้มีความทันสมัย

เนื่องจากว่าสิ่งที่แอนั้นควรที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  ของการสร้างงานสานที่เกิดขึ้นจากไม้ไผ่ เป็นสิ่งที่ได้มีการจัดจำหน่ายที่ได้เกิดขึ้นในส่วนของทางด้านการเกษตรที่ได้สานจากไม้ไผ่อยู่มากว่า 20 ปี  ที่ได้มีอยู่ของทางด้านพื้นเพของคนสวน จังหวัดนนทบุรี ที่ได้มีการเพิ่มในส่วนของทางด้านการนำทั้งอุปกรณ์ที่ได้มีการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว ที่จะสามารถได้มีการยึดในทางด้านของอาชีพนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานที่เกิดขึ้น  ได้นำทางด้านของวัสดุทางธรรมชาติ มาสานเป็นรูปและรวมไปถึงเครื่องมือที่ได้นำมาใช้ในทางด้านของการเกษตรที่จะสามารถนำมาเพื่อจับปลากัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้าน ปลา กบ หนูนา และสัตว์น้ำอื่นอีกมากมาย

เพราะฉะนั้นแล้วจึงได้เป็นอีกภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มีการนำมาซึ่งประโยชน์ของการใช้งาน การสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากไม้ไผ่เป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  matichon.co.th

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการเพิ่มเทคนิคการย้อมผ้า

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการเพิ่มเทคนิคการย้อมผ้า

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับทางด้านเรื่องราวที่เกิดขึ้น  ของเทคนิคในการย้อมผ้าด้วยสีที่ได้นำมาจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถที่จะได้มีการเห็นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของลักษณะโดยทั่วไปของสีย้อมผ้า ที่นำมาใช้ในประโยชน์  ซึ่งสีย้อมผ้าที่จะสามารถเห็นในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่จะรับรู้ถึงการย้อมสีที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ที่ได้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ที่จะได้เห็นถึงการเพิ่มในทางด้านของการเพิ่มความสามารถต่อสิ่งที่เกิดขึ้น  ของการนำมาเพื่อที่จะทอผ้า ที่ได้มีให้เห็นในทางด้านของภาคอีสาน ที่มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในทางด้านของ ตำบลวังตะค้อ ของอำเภอ บ้านด่านลานหอย ของจังหวัด สุโขทัย ซึ่งยังคงได้มีการเพิ่มในส่วนของการเสริมรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ในช่วงของหลังการเก็บเกี่ยว

เพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นถึงการสร้างสรรค์ในทางด้านวัตถุดิบ ที่สามารถนำมาใช้งานกันได้อย่างง่ายดาย ที่จะได้มีการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหมู่บ้านชาวอีสาน ได้มีการผลิตและสามารถที่จะนำมาเพื่อจำหน่ายสินค้าของทางด้านกลุ่ม  และรวมไปถึงการเพิ่มตลาดในจังหวัด ที่ได้มีการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของทางด้านการแบ่งทางด้านของตลาดเพื่อที่จะเพิ่มสินค้า ที่ได้มีความหลากหลาย รวมไปถึงในส่วนของการปรับปรุงวิธีของการผลิต ของสินค้าที่ได้นำมาจากการย้อมสีที่ได้มีอยู่ในธรรมชาติ ที่ไม่มีสารเคมีเข้ามา

ดังนั้นแล้วสำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มีอรยู่ในปัจจุบันนี้  ก็ยังคงได้มีให้เห็นกันอีกมากมายและได้มีความหลากหลายของความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านเป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  infoforthai.com

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทำมีดเหน็บ

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทำมีดเหน็บ

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาดูกันสำหรับในทางด้านของภูมิปัญญาชาบ้าน  ที่จะสามารถได้มีการเพิ่มในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว ซึ่งได้มีให้เห็นกันในทางด้านของ บ้านห้วยกระเจา ที่มีอยู่ในทางด้านของหมู่ 2 ตำบลห้วยกระเจา ของอำเภอห้วยกระเจา ซึ่งได้มีการทำมีดโดยที่ได้เกิดขึ้นจากช่างฝีมือ ได้นำการทำมัดตัดอ้อยที่มีอายุของการใช้งานนานแล้วได้นำมา  เพื่อที่จะเผาไฟแล้วก็ตีใหม่ด้วยค้อนเหล็ก  และจะมีการทำให้เป็นทั้งรูปร่างของมีดเหน็บที่สามารถพกพาและใช้งานได้อย่างสะดวก  รวมไปถึงการนำมาเพื่อที่จะแกะสลักลายของมีดเพื่อความสวยงาม

เนื่องจากว่าวิธีของการทำมีดเหน็บที่ไม่เหมือนใครของช่าง  จึงได้เป็นที่นิยมนำมาเพื่อที่จะใช้งานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำมีดเหน็บด้วยมีดตัดอ้อย ที่ได้หมดอายุไปแล้ว ได้นำมาทำขึ้นใหม่และได้มีความงดงามของการเพิ่มในทางด้านของลายมีด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรจะมีการส่งเสริมกันอย่างมากเลยทีเดียว รวมไปถึงการสนับสนุนที่จะสามารถได้มีการเพิ่มในส่วนของทางด้านการนำมาใช้ประโยชน์และต้องมีการอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมของพื้นบ้าน  ที่จะสามารถเห็นถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นของมีดพก  ของภูมิปัญญาชาวบ้าน  และได้มีความงดงามที่เกิดขึ้นของช่างที่ได้คิดค้นของลายมีด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะได้มีการอนุรักษ์เอาไว้  เพื่อที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก chm-thai.onep.go.th

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทำกล่องจากใบตาล

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทำกล่องจากใบตาล

** ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วันนี้เราก็จะมาดูกันสำหรับในทางด้านของภูมิปัญญาชาวบ้าน  ที่จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ในทางด้านของการทำกล่องจากใบตาลสาน ที่ได้เป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในทางด้านของการนำมาเพื่อที่จะใช้กันเป็นของใช้อเนกประสงค์ ที่มีอยู่ในจังหวัดลำปาง

เนื่องจากว่าสิ่งที่เรานั้นได้เห็นถึงการนำมาเพื่อที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของสินค้า ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้มีการถักสานจากใบตาล ที่ได้นำวัสดุธรรมชาตินำมาเพื่อที่จะทำประโยชน์และสามารถที่นำมาเพื่อที่จะใช้กันได้จริง ซึ่งได้เป็นทั้งทางด้านของทางด้านหัตถกรรมของภูมิปัญญาชาวบ้าน  เป็นการนำมาใช้ประโยชน์รวมไปถึงการที่สารเพิ่มประโยชน์  ให้กับทางด้านของประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของการอุดหนุนของคนเฒ่าคนแก่ ที่ได้มีความชื่นชอบในทางด้านของสินค้าที่มีอยู่ในชนบท ที่นิยมนำมาใช้กันรวมไปถึงในส่วนของทางด้าน  ที่จะสามารถเพิ่มในทางด้านของการทำวัสดุที่จะใช้ในทางด้านของการนำมาเพื่อที่จะใส่ข้าวเหนียว เป็็็นกล่องข้าวเหนียวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว  และได้มีรูปทรงที่มีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียว ที่จะสามารถนำมาเพื่อที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

ดังนั้นแล้วสำหรับสิ่งที่เรานั้นได้มีการเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สำหรับในการสร้างงานทักสาน ที่สามารถนำมาใช้กัน  และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ปราศจากสารพิษที่ได้มีอยู่โดยทั่วไปเป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  top2dawn.blogspot.com

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off